Pia Dijkstra - Je long of je lever

Pia Dijkstra moest gisteren haar wet voor het opnemen van een actief donorregistratiesystem verdedigen in de Eerste Kamer. Kortom, donor tot je zegt dat je geen donor wilt zijn. Voelt mij een beetje aan als schuldig tot je onschuld is bewezen. Laat dat nu net de omgekeerde wereld zijn.

Intentie

De intentie van de wet is prima, er moeten meer donors komen want er is een tekort. Prima om hier dan weer eens actief naar te kijken. De wet die mevrouw Dijkstra voorstelt kan ik echter niet mee leven. Het volledig doorslaan naar “iedereen dan maar donor tenzij…” gaat volledig tegen alle principes in die wij als vrije mensen hebben. “Maar je kunt nog steeds aangeven dat je het niet wilt, wat is dan het probleem”. Het probleem is dat je niet hoeft aan te geven dat je iets niet wilt maar dat je aan kunt geven wanneer je iets wel wilt. Je krijgt aan het eind van het jaar ook niet automatisch een staatslot tenzij je zelf aangeeft dat je die niet wilt. En nee, dat is iets anders dan levens redden maar het principe en de gedachtengang van het proces is identiek.


Ander voorstel

Altijd overal op zeuren is natuurlijk makkelijk maar hoe moet het dan wel? Ik kan me wel andere ideeën voorstellen dan, zoals Jan Dijkgraaf het noemt, een Lichaamleegtrekwet te bedenken. Iemand verplichten donor te zijn tenzij je aangeeft dit niet te willen, daar moeten we vanaf. Een beter alternatief, volgens mij althans, is het verplicht stellen van donorregistratie. Dus iedereen moet vanaf zijn 18e aangeven of hij/zij wel of geen donor wil zijn en in hoe ver (welke organen wel en niet afgenomen mogen worden).

Wanneer je dit opstelt schop je niemand tegen het zere been want ze zijn niet automatisch donor en je krijgt toch je registratie van alle mensen. Een zogeheten win-win situatie. Want als iedereen die nu geen donor is, bewust of onbewust, straks verplicht donor is en dus allemaal gaan invullen dat ze het niet willen, inclusief de mensen die het nu wel zijn maar juist door deze wet het niet meer willen zijn, dan los je het probleem niet op maar maak je het probleem alleen maar groter.

Nu weet ik wel dat ik daar een aanname doe maar het is wel een reële aanname. Waar ik bang voor ben is dat deze trend zich gaat voortzetten. Nu verplicht donor, straks verplicht donor van organen die je toch niet echt nodig hebt? Een nier afstaan bijvoorbeeld? Ik weet het, het klinkt krankzinnig maar als deze trend zich doorzet zie ik het werkelijkheid worden.

Stemming Eerste Kamer

Gisteren, 30 januari, zou de Eerste Kamer gaan stemmen over het wetsvoorstel. Door de bizarre houding van Pia Dijkstra, door vragen heel bot en zelfs niet te beantwoorden, is de stemming uitgesteld naar 13 februari 2018. Gezien deze wet voor mij een inbreuk is op je vrije keuze (automatisch ja en wanneer je het niet wilt moet je in actie komen) hoop ik van harte dat de Eerste Kamer tegen dit wetsvoorstel gaat stemmen.


Eens? Oneens? Gebruik de comments.

Reacties