Welke democratie?

In Nederland leven we in een parlementaire democratie. Om Wikipedia even te quoten: "Een parlementaire democratie is een representatieve democratie waarbij de burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement, de wetgevende macht, invloed hebben op het beleid".

Kortom wij, het volk, bepalen wat het beleid moet zijn. Maar dit lijkt enkel voor de buhne te zijn en voegt eigenlijk niet te heel veel toe aan wat het volk daadwerkelijk wil. Want dit wil wordt halfbakken, of zelfs helemaal niet, uitgevoerd. Goede voorbeelden zijn de Europese Grondwet en het Oekraïne referendum. Maar over deze referenda en referenda in het algemeen later meer. Eerst wil ik eens even kijken naar de formatie en waarom dit eigenlijk voor geen meter deugt.

Formeren

Het formatie proces duurt ondertussen 235 dagen. Kortom, ze zijn al meer dan een half jaar bezig om een nieuwe regering op te zetten! Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op maar, alles voor die meerderheid. En dat is dan ook precies waar het mis gaat. Een meerderheid met 4 vast partijen is namelijk onmogelijk over alle thema's van de verkiezingen, laat staan de overige thema's. 

Zie alleen al het eigen risico. Ik schreef hier al een lang stuk over maar de meerderheid van de kamer wil het wel, de meerderheid van de formerende partijen wil het niet of wil iets anders liever (of niet soms, CDA) dus laten ze dat vallen als een baksteen omdat het pluche belangrijker is dan de wil van het volk op te volgen.

Democratie

Ik heb al eens een stukje geschreven over democratie, dus ik zal hier niet alles herhalen. Om mezelf even te quoten: 

Democratie is een samenstelling van twee Griekse woorden δῆμος (dèmos), "volk" en κρατειν (kratein), "heersen, regeren" en betekent dus letterlijk "volksheerschappij". Kortom, het volk stemt over wetten en kiest zelf hun vertegenwoordigers. Dat is wat we in Nederland zouden hebben. Wat deze democratie versterkt is een ander fenomeen, waar ik het wel eens eerder over heb gehad, het referendum. Nu kennen we in Nederland het raadgevend referendum en hier hebben we ongeveer net zoveel aan als aan een smartphone zonder internet. Leuk dat die er is maar wanneer je geen Whatsapp kunt gebruiken wordt het al snel een nutteloos apparaat, om maar even een voorbeeld te geven.

Wat ik daar eigenlijk schrijf is dat het referendum een uitkomst zou zijn voor onze democratie. Maar gezien de referenda over bijvoorbeeld de Europese Grondwet en het Oekraine referendum blijkt dat wanneer dit enkel raadgevend is hier eigenlijk vrij laconiek over wordt gedaan. De Europese Grondwet is er gekomen middels het "Verdrag van Lissabon" en het NEE bij het Oekraine referendum werd minachtend weggelachen en gewoon goedgekeurd (wel weer in de Eerste Kamer door het CDA, ik zie een patroon). Kortom, wat Nederland nodig heeft is een bindend referendum. Dit kan onder twee verschillende vormen:


Facultatief
De bevolking kan zelf, door middel van voldoende handtekeningen, een referendum afdwingen.

Corrigerend
Het referendum kan enkel gaan over wetsvoorstellen die al zijn aangenomen in de Tweede Kamer.

Laat het nu zo zijn dat D66, GroenLinks en de PvdA een wet hebben ingediend om zo'n bindend referendum te introduceren in Nederland! VIVA LA REVOLUTION!

VIVA LA REVOLUTION

Als je denkt dat we ons nu gelukkig mogen prijzen dan heb je het mis. Want er is iets gebeurd wat nog nooit eerder is vertoond in de geschiedenis van de Nederlandse Politiek, aldus Ronald van Raak van de SP, de drie partijen die de wet hebben ingediend weigeren nu diezelfde wet in de Tweede Kamer te verdedigen! Dit is natuurlijk vreemd maar ik schreef net al iets over twee eerdere referenda. Het verdrag van Lissabon mochten we niet nogmaals over stemmen, wat jammer is, maar het Oekraine referendum hebben D66, GroenLinks en de PvdA wat van geleerd! Namelijk, het volk wil helemaal niet zo'n Europese Superstaat. Het volk zit helemaal niet te wachten op minder soevereiniteit maar wil juist meer soevereiniteit! Maar dat was niet de bedoeling! Kortom, deze drie partijen, D66, GroenLinks EN de PvdA hebben in de kamer TEGEN invoering gestemd. Van deze drie valt het wellicht niet zo op met GroenLinks en de PvdA maar D66 is ooit opgericht omdat ze MEER democratie wilden. De smoes om nu tegen te stemmen? De wet was te vrij want ook internationale verdragen worden hierin meegenomen en dat komt EUD66 niet zo goed uit. Want die willen meer EU en minder soevereiniteit voor Nederland.

Welke democratie?

Nou, die vraag heb ik eigenlijk net proberen te beantwoorden. We doen net of we leven in een democratie maar eigenlijk mogen wij als kiezer een keer per vier jaar ons (on)genoegen uiten door naar de stembus te gaan en verder moeten we ons min of meer stil houden. We kunnen nergens over meebeslissen want 'ze zijn gekozen'. Maar wanneer je vraagt wat er mis is om het volk af en toe eens te raadplegen over belangrijke thema's dan blijft het een beetje stil en valt er ruis op de lijn. het is spijtig maar dat is de "democratie" waarin wij leven. Vergeet niet, de kamerleden zitten er namens ons en behoren onze wil uit te voeren. En wanneer je denkt dat ze, de politici, er vestand van hebben dan verwijs ik graag even naar het schandalige falen van minister Hennis bij het ministerie van Defensie. Maar dat laat ik verder in het midden.

Reacties