Het eigen risico - vanwaar de ophef?

Ik heb het al eens eerder kort genoemd maar ik blijf het belachelijk vinden. Het eigen risico blijft gelijk! Van de VVD, CDA, D66 en CU moeten we nu eigenlijk hard in onze handjes klappen en jubelen van vreugde. Dat we dit ook nog daadwerkelijk doen is eigenlijk te zot voor woorden. Het lijkt wel alsof we vergeten zijn wat er in de verkiezingsprogramma's stonden van de meeste partijen in de Tweede Kamer. Daarom in deze blog eens kijken hoe de verschillende partijen die in de kamer zijn gekomen denken over het eigen risico in de zorg en hoe daarmee om te gaan. Democratie wint altijd, toch?

VVD

De VVD is natuurlijk een partij die nooit onder stoelen of banken heeft geschoven dat men het eigen risico prima vindt. "Het voelt misschien onrechtvaardig als je met een chronische ziekte een eigen risico moet betalen. Maar wij vinden het ook oneerlijk als afschaffing betekent dat iedereen een hogere zorgpremie moet betalen." 

Daar is natuurlijk geen spelt tussen te krijgen en klopt ook. Maar wat wil de VVD nu met het eigen risico? Verlagen? Verhogen? Gelijk houden? Nou, eigenlijk wil men geen van allen. Hun standpunt zegt alleen: " Wij willen het eigen risico dus niet afschaffen, maar wel kijken of we het slimmer kunnen inzetten".

PVV

PVV is heel erg duidelijk in de kwestie, het eigen risico moet worden afgeschaft.

CDA

Het CDA, die hebben wel eens iets gezegd over het eigen risico in de zorg en ook duidelijker dan de VVD dit doet. Het CDA zegt namelijk, in eigen woorden: "In minder dan tien jaar tijd is het eigen risico meer dan verdubbeld, van 150 euro per jaar in 2008 tot 385 euro in 2016. Voor veel mensen is dat heel veel geld, vooral voor chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking. Deze mensen hebben daar bovenop vaak ook nog met andere eigen betalingen in de zorg te maken hebben. Wij vinden dat het anders kan. Het CDA wil daarom een forse verlaging van het eigen risico: wij verlagen het eigen risico naar 280 euro per jaar."

Dit lijkt erg duidelijk en ferme taal. De waarheid ligt echter iets genuanceerder...

D66

D66 wil het iets anders aanpakken. Op de website staat: "Met eigen bijdragen worden mensen zich bewust van de kosten van zorg en dragen ze een steentje bij. D66 realiseert zich dat de eigen bijdragen vaak een stapeling vormen boven op het eigen risico voor chronisch en langdurig zieken. Daar willen wij wat aan doen, om deze groep (kwetsbaren) tegemoet te komen." 

Dus D66 doet het nog weer anders dan andere partijen. Waar de VVD geen mening heeft, het CDA het drastisch wil verlagen zegt D66 onderzoek doen naar een inkomensafhankelijk eigen risico. "Wij pleiten voor het verder onderzoeken van een inkomensafhankelijk eigen risico, waarbij  de zorg betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen in Nederland. Het zorgstelsel in Nederland is vergeleken met andere landen in de wereld namelijk erg goed en zeer solidair. We kunnen trots zijn op de kwaliteit van de behandelingen die beschikbaar zijn en die voor iedereen, rijk of arm, hetzelfde zijn." 

Groenlinks

Groenlinks is het volkomen eens met de PVV en zegt eigenlijk hetzelfde. "Ziek zijn is geen risico. Daarom schaffen wij het eigen risico in de zorg af."

SP

De SP wil het eigen risico ook afschaffen en pleit tegelijk voor de invoering van een Nationaal Zorgfonds. "Het eigen risico wordt afgeschaft. Een boete op ziek zijn is oneerlijk. Bovendien weerhoudt het mensen ervan om tijdig zorg te vragen, zodat problemen verergeren en behandeling uiteindelijk juist meer kost. Het zorgpakket wordt uitgebreid met fysiotherapie, tandzorg en GGZ."

PvdA

De PvdA is het, net al de andere linkse partijen in Nederland ook voor het afschaffen van het eigen risico. "Het eigen risico heeft niet bijgedragen aan een efficiƫntere en betere zorg, maar leidde er juist toe dat lagere inkomens en chronisch zieken de zorg gingen mijden.

Afschaffen eigen risico"

ChristenUnie

De ChristenUnie vindt het ook genoeg met de kosten die het eigen risico met zich meebrengen en verlaagd het eigen risico daarom met 100 euro. Daarnaast moet de zorgtoeslag blijven bestaan en hoeft het huidige zorgstelsel niet weer veranderd te worden, zoals de SP wel voorstelt.

Partij voor de Dieren

Ook de Partij voor de Dieren wil het eigen risico volledig afschaffen en er moeten geen bijdrage zijn voor jeugdzorg.

50PLUS

50PLUS valt wel een beetje in de lijn zoals over het algemeen hierboven is beschreven. Op de website staat: "Het eigen risico wordt afgeschaft. Een eerste stap kan een verlaging naar maximaal € 200,- zijn. Einde aan de marktwerking in de zorg. Macht en kosten van de zorgverzekeraars terugdringen."

SGP

De SGP verlaagt het eigen risico. Met hoeveel dat zeggen ze er niet bij maar de verlaging moet er voor zorgen dat zorg niet langer gemeden wordt.

DENK

DENK, de eerste nieuwe partij in de kamer sinds 15 maart zegt over het eigen risico: Afschaffen!

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie wil het eigen risico in de zorg niet afschaffen maar wel flink verlagen naar een maximum van 200 euro per jaar. Op de website staat: Verlaging eigen risico.  De huidige € 385 eigen risico wordt verlaagd tot maximaal € 200.

Wat betekent dit?

Dit betekend dat alle partijen, behalve de VVD en D66, het eigen risico in de zorg uitgesproken wil gaan verlagen. Zoals ik op 21-09 al schreef blijft het eigen risico in 2018 gelijk en gaat de zorgpremie omhoog. Maar dit slaat eigenlijk helemaal nergens op! Zeker niet gezien de standpunten zoals de partijen die hierboven hebben beschreven in hun plannen in de aanloop naar de verkiezingen.

Er zijn 150 zetels in de Tweede Kamer. Van deze 150 zetels zijn er 98 zetels die, volgens hun verkiezingsprogramma, het eigen risico willen verlagen of zelfs helemaal afschaffen. Dit gebeurd nu dus NIET. Maar waarom niet?

Regeren is belangrijk - partijbelang voor landsbelang

Het CDA en ChristenUnie zien de ministersposten binnen handbereik en dat is de grootste reden om het punt over de verlaging van het eigen risico volledig te laten vallen. Dit is natuurlijk goed voor de partijen maar er is geen opvolging van de volkswil. Het merendeel van de bevolking heeft namelijk gestemd op partijen die het eigen risico in de zorg willen verlagen! Dit laat precies zien hoe het 'partijkartel' te werk gaat. Eigen gewin gaat altijd voor voor deze beroepspolitici.

Het volk staat buiten spel. Dit wordt steeds meer en steeds pijnlijker duidelijk.

Zie bijvoorbeeld deze clash tussen Fleur Agema (PVV) en Mona Keizer (CDA). Fleur Agema heeft hier volkomen gelijk en Mona Keizer probeert nog te redden wat er te redden valt. Helaas voor Mona Keizer mislukt dit gigantisch.

Reacties