Verkiezingsuitslag en formatie

Verkiezingsuitslag 15 maart

Op 15 maart jl. gingen we massaal naar de stembus. We spraken op een hele hoge opkomst. Om een vergelijking te maken, in 2012 was de opkomst 74,6%. De afgelopen verkiezingen in maart was de opkomst maar liefst 80,8%! Er gingen 10,4 miljoen mensen naar de stembus en de uitkomst was erg verdeeld. Waar de PvdA gigantische klappen moest ontvangen en waar de VVD ook zetels moest inleveren was er wederom groei voor de PVV. Ook het CDA, D66 en GroenLinks boekten mooie winst. Van alle nieuwe partijen die meededen aan de verkiezingen waren er maar twee die ook daadwerkelijk zetels hebben veroverd in de Tweede Kamer, DENK en Forum voor Democratie.

Zoals gezegd was de uitslag heel erg verdeeld. Om het geheugen nog even op te frissen, de uitslag was als volgt:

-          VVD: 33
-          PVV: 20
-          CDA: 19
-          D66: 19
-          GroenLinks: 14
-          SP: 14
-          PvdA: 9
-          ChristenUnie: 5
-          Partij voor de Dieren: 5
-          50PLUS: 4
-          SGP: 3
-          DENK: 3
-          Forum voor Democratie: 2

De uitslag geeft dus aan dat de VVD, hoe bijzonder wellicht ook, weer de grootste partij van Nederland is geworden. Zou het optreden van onze premier Mark Rutte ten tijde van het Turkse referendum hebben geholpen? Vast en zeker! Maar nu is het natuurlijk de taak aan de VVD om een nieuw kabinet op te stellen. Een meerderheidskabinet uiteraard. Kortom ze moeten minimaal 76 zetels hebben om wetswijzigingen door te kunnen voeren. Dat brengt ons weer terug bij het heden: de formatie!

De formatie

Na de verkiezingen werd Edith Schippers aangesteld als formateur van het nieuwe kabinet. Het enige nieuwe geluid voor de formatie kwam van Forum voor Democratie. Die willen een zakenkabinet, een kabinet die bestaat uit mensen uit de praktijk die gecontroleerd wordt door de Tweede Kamer. In mijn volgende blog zal ik hier dieper op ingaan.

Er moeten dus zoals gezegd 76 zetels minimaal opgeteld worden om succesvol een nieuw kabinet te vormen. Waarom? Omdat dit gebruikelijk is. Een minderheidskabinet moet altijd steun zoeken bij de oppositie en dit is blijkbaar niet wenselijk.

We hebben dus de VVD als de winnaar dus die regeert. Dat zijn alvast 33 zetels. Met de PVV erbij kom je al op het mooie aantal van 53 zetels. Neem daar het CDA en D66 nog bij (de vier grootsten van Nederland) en je hebt 91 zetels. Kortom een ruime meerderheid. Uiteraard kan dit niet want stel je voor dat je met de PVV moet gaan regeren. Dus op zoek naar een andere mogelijkheid.

VVD, CDA en D66 hebben samen 72 zetels. Dat is net te kort om een vast meerderheid te hebben en zoals gezegd is een minderheidskabinet niet wenselijk. Dus wie vraag je er dan bij om toch een meerderheid te maken maar er wel voor te zorgen dat de club niet te groot wordt. Kortom geen Forum voor Democratie want dan moet er minimaal nog een partij bij omdat je dan op 74 zetels zit. DENK erbij en je hebt 77 zetels maar dan heb je VIJF partijen in een coalitie. Iedereen kan wel zien dat dit niet gaat werken. Daarnaast zijn de inhoudelijke verschillen van deze partijen zo groot dat de onderhandelingen zo lang kunnen duren dat Nederland helemaal niets gaat doen de komende tijd. Kortom ook niet wenselijk.

VVD, CDA, D66 en GroenLinks dan? De verschillen zijn erg groot maar de winst van GroenLinks kan ook niet genegeerd worden. Hoeveel zetels hebben we dan? Een forse meerderheid met 85 zetels.

Edith Schippers vond dit blijkbaar de eerste goed mogelijkheid want dit zijn de partijen die op dit moment om tafel zitten om een coalitie te vormen. Dat de verschillen tussen de VVD en GroenLinks eigenlijk zo groot zijn dat ze niet te overbruggen zijn maakt helemaal niet uit. Die partijen gaan eerst met elkaar om tafel.

Wat hebben we dan nu? Nou, eigenlijk zijn we nog helemaal nergens. Allereerst moest er een 'papa dag' komen voor Jesse Klaver. Dus wekelijks valt een dag weg. Er is een weekje vakantie geweest voor onze hardwerkende volksvertegenwoordigers. Vervolgens viel er nog een week uit door het overlijden van Jesse Klaver zijn moeder.

We zijn nu dus bijna ACHT WEKEN verder en hebben daar al twee weken een stilleggen van werkzaamheden gehad. Het overlijden van een dierbare kun je niemand kwalijk nemen, dus dit zal ik laten voor wat het is. Desalniettemin zijn er nogal wat dagen voorbij gegaan zonder dat er gesprekken hebben plaatsgevonden. Ondertussen moet het land ook nog geregeerd worden en is er nog de kwestie Keizer van de VVD wat ook niet meehelpt.

Wordt het dan vervolgens niet tijd om GroenLinks de deur te wijzen en te gaan praten met de ChristenUnie? Ja, absoluut is het daar tijd voor. Hoog tijd zelfs. Een linkse partij die sneller overeenkomsten kan bereiken met de VVD, CDA en D66.

Nederland wil graag weer bestuurd worden dus het is nu de hoogste tijd om stappen te zetten. De formatie met GroenLinks lijkt alle tekenen te vertonen om "voor de bΓΌhne" te zijn dus streep erdoor en verder.

Mijn voorkeur

Mijn voorkeur zal ik verder toelichten in mijn volgende blog want ik ben voorstander van het zakenkabinet. Omdat die droom toch niet zal uitkomen tijdens deze formatie zou mijn ideale formatie zijn VVD, PVV, CDA, SGP en Forum voor Democratie. Deze formatie bestaat uit rechtse partijen en dan kan er veel sneller en veel minder water bij de wijn moeten om de formatie tot stand te laten komen en je eigen achterban niet volledig te verloochenen.

Ik hou het in de gaten en zodra er meer bekend is (of we weer eens een paar weken verder zijn zonder resultaat) zal ik er nog wel eens een blogje aan spenderen.


Reacties